Poradna psychomotorického vývoje

Psychomotorický vývoj (PMV) je sled dějů, vedoucích k rozvoji hrubé a jemné motoriky, společně s psychikou jedince. Zásadní ve vývoji člověka je jeho první rok, kdy sledujeme důležité mezníky. Mezníky bychom měli umět zhodnotit a případně na některé odchylky včas zareagovat.

Sledování PMV je velice důležité zejména ve spojitosti s odhalením nedokonalostí v pohybovém projevu dítěte. Předejde se tak dalšímu prohlubování neideálního pohybového vzoru a přetěžování těla. Kontrolujeme, zda dítě projde kvalitně všemi důležitými fázemi PMV a zda má možnost ideálně se rozvíjet.

Pokud si rodiče všimnou problému s pohybovým aparátem ve starším věku, často souvisí s neideálním PMV. Například asymetrie dolních končetin, objevená v pozdějším věku, pravděpodobně vznikla právě v období, kdy se dítě začínalo otáčet ze zad na bříško a preferovalo při otočce jednu stranu. 

INFORMACE PRO VÁS

Fyzioporadna
+420 605 025 772
Masáže
+420 777 579 663
Zákaznická linka
+420 774 952 135
info@fyzionozka.cz