ONLINE PRODUKTY

Cílem online produktů Fyzionožky je osvěta v rámci zdravého psychomotorického vývoje a správného přístupu k lidskému tělu. Snažíme se uvádět často zavádějící marketingová tvrzení o produktech na pravou míru a upozorňovat na výrobky, které lidskému tělu vyloženě škodí.

Díky prevenci a správnému přístupu nastává totiž ten nejlepší stav - bolesti a nutným korekcím na těle se úplně vyhneme.