Všeobecné obchodní podmínky

Níže se ve stručnosti dozvím...

 1. Jaký je vztah mezi mnou a Fyzionožkou.
 2. Kde produkt najdu, co je součástí ceny produktu a za kolik jej koupím.
 3. K čemu se při uzavření objednávky zavazuji a také k čemu se zavazuje Fyzionožka.
 4. Podmínky užívání uživatelského účtu a zpracování mých osobních údajů.
 5. Jak produkt zaplatím a prostřednictvím čeho jej obdržím.
 6. Co mám dělat, když si koupi rozmyslím.
 7. Co mám dělat, když při převzetí zjistím, že má produkt vady.
 8. Prostřednictvím čeho mám komunikovat.
 9. Co mám dělat, když půjde do tuhého.
 10. Informace o Komunitním centru ve Veltrusích.
 11. Pár nutných informací závěrem.

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

FYZIONOŽKA, s.r.o.
Dubová 953, 277 46 Veltrusy
Spisová značka: C 362401 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 14229838

Email: info@fyzionozka.cz

(dále jen „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fyzionozka.cz. (dále je „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o produktu a cenách

 1. Informace o digitálním produktu včetně uvedení cen jednotlivých digitálních produktů a jich hlavních vlastností jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny digitálních produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny digitálních produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace ceny digitálních produktů umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto digitálního produktu.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním digitálních produktů v rámci České republiky i ostatních zemí EU. 
 4. Případné slevy z kupní ceny digitálních produktů nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Upozornění: Elektornické produkty a materiály od Fyzionožky jsou informačním obsahem. Obsahují naše zkušenosti a poznatky z praxe. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno a jedná se o porušení autorského zákona, které může být stíháno. Stažením našich materiálů potvrzujete, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a výsledky z toho plynoucí jsou pouze ve vašich rukách a my jako autoři za ně neneseme žádnou zodpovědnost. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto sdělení.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku digitálních produktů těmito způsoby:
  - prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě
  - vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere digitální produkt, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku nebo mu nabídku poskytne telefonicky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu či telefonickým odsouhlasením.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny digitálního produktu v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu digitální produkt za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání digitálních produktů. Kupující může objednávky provádět také bez registrace.
  Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání digitálního produktu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání digitálního produktu jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 3. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob
 6. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném digitálním produktu a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V. Platební podmínky a dodání digitálního produktu

 1. Cenu digitálního produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  - bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedený ve Fio bance:
    2102121806/2010
    IBAN: CZ4920100000002102121806
    SWIFT/BIC FIOBCZPPXXX
  - bezhotovostně platební kartou v platební bráně GoPay
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním digitálního produktu není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 6. Digitální produkt je kupujícímu dodán:
  - na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktním formuláři zákazníka
  - zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít
 7. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 9. Kupující nabývá vlastnické právo k digitálnímu produktu zaplacením celé kupní ceny za produkt, nejdříve však převzetím digitálního produktu.
 10. Digitální je zasílán pouze kupujícímu na elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah je ke stažení v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí digitálního produktu je nezbytné připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.  Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 11. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Digitální produkt slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a nenahrazuje profesionální lékařskou péči. Pokud má kupující závažné zdravotní obtíže, měl by neprodleně vyhledat odbornou lékařskou péči. Pokud se kupující rozhodne zařadit do svého života některá doporučení, uvedená v zakoupených digitálních produktech, doporučuje kupující informovat o tom ošetřujícího lékaře kupujícího, který vyhodnotí, zda jsou vhodná či nikoliv.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je před koupí Digitálního produktu, informován, že v souladu se zákony níže uvedenými si je vědom, že kupuje digitální obsah, u kterého platí jiná než běžná pravidla ohledně odstoupení od smlouvy při koupi na dálku do 14 dnů. Pokud kupující potvrdí objednávku a zaplatí objednávku, digitální obsah mu bude nabídnut ke stažení. Stáhne-li digitální obsah, který mu byl na základě kupní smlouvy poskytnut, vzdává se možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku u koupi digitální obsahu.
  Výše zmíněné je v souladu s následujícími ustanoveními: § 605, § 607, § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829, § 1836 písm. b) a § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Možnost kupujícího odstoupit do smlouvy nastává pouze v případě, že Prodávající neodsouhlasí zpřístupnění digitálního obsahu v prvních 14 dnech kupujícímu, aby mu zůstalo zachováno právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě si na digitální obsah 14 dní Kupující počká a během této doby si může objednávku rozmyslet. Pokud tomu tak je a chce se rozmyslet, bude informovat Prodávajícího na email: info@fyzionozka.cz a to v zákonné lhůtě pro odstoupení od mslouvy.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností kupujícího z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 5 pracovních dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:
  - má digitální produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu digitálního produktu a na základě reklamy jimi prováděné.
 2. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 3. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 4. Je-li kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že byl digitální produkt vadný již při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí digitálního produktu.
 5. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má kupující právo požadovat výměnu digitálního produktu za nový, nebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového digitálního produktu bez vad, může kupující požadovat přiměřenou slevu. Vzhledem k charakteru produktu se považuje za vadu nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud je kupující informován před převzetím digitálního produktu, že má vadu, anebo si vadu kupující způsobí. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením digitálního produktu.
 7. Pokud nebyl digitální produkt kupujícímu dodán v dodací lhůtě, doporučuje prodávající kupujícímu nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam kupující digitální produkt nenalezne, je možné uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.
 8. Reklamaci kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci kupující uplatní na elektronickou adresu uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nebo na webu prodávajícího.
 9. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
 10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 11. Prodávající písemně/telefonicky informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách nebo na kontakt uvedený na webových stránkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji digitálního produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Komunitní centrum Veltrusy - podmínky účasti v kurzech

 1. SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH

  Tyto smluvní podmínky (dále též „SP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran, tedy poskytovatele kurzů v rámci konceptu a zákazníka, tedy osoby, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o účasti v jím zvoleném kurzu pořádaném poskytovatelem a jsou nedílnou součástí smlouvy o účasti v kurzu.

  Smlouva o účasti v kurzu je uzavírána v souladu s právním řádem České republiky. Záležitosti výslovně neupravené v těchto smluvních podmínkách se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  Tyto smluvní podmínky, které jsou volně dostupné na webové stránce www.fyzionozka.cz, obsahují rovněž informace poskytované poskytovatelem podle ustanovení § 1843 ve spojení s § 1820 občanského zákoníku před uzavřením smlouvy (čl. II.), které jsou nutné k uzavření smlouvy o službách se zákazníkem.

 2. VYMEZENÍ POJMŮ

  Poskytovatel je provozovatel pohybových kurzů, který je oprávněn provozovat pohybové kurzy a další aktivity a který pořádá zákazníkem zvolený kurz.

   Poskytovatel je uvedený na přihlášce a na webové stránce www.fyzionozka.cz. Poskytovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své běžné podnikatelské činnosti.

  Zákazníkem je osoba, která objedná účast (podá přihlášku) v kurzu pořádaném poskytovatelem, a to prostřednictvím  webových stránek https://fyzionozka.cz/ceniky/rezervacni-formulare/ nebo pomocí telefonického kontaktu, který je uveden na www.fyzionozka.cz

  Spotřebitelem je pro účely těchto SP každá fyzická osoba - zákazník, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  Centrem se rozumí Komunitní centrum ve Veltrusích (místo), ve kterém jsou kurzy pořádány poskytovatelem.

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  Poskytovatel sděluje tímto, že:

  Požaduje úhradu celé ceny kurzu před zahájením kurzu dle platebních podmínek uvedených v čl. IV.

  V případě sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je České obchodní inspekce (www.coi.cz).

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 4. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

  Zákazník se zavazuje uhradit celou cenu kurzu, případně jeho poměrnou část, vypočítanou dle ceny lekce a zbývajících lekcí  do konce kurzu (kurzovné) na účet poskytovatele nejpozději do 6 dnů ode dne schválení písemné přihlášky poskytovatelem podle čl. III/2 (rezervační doba).

  Není-li kurzovné zaplaceno před uplynutím rezervační doby pozbývá smlouva automaticky účinnosti jejím uplynutím. Je-li ze strany zákazníka kurzovné zaplaceno po uplynutí rezervační doby považuje se to za nový návrh smlouvy ve znění původní písemné přihlášky zákazníka. Poskytovatel je pak oprávněn v případě, že je v zákazníkem zvoleném kurzu ještě volné místo si kurzovné ponechat a potvrdit zákazníkovi vznik smlouvy zasláním oznámení o zařazení do kurzu na e-mailovou adresu zákazníka, nebo, v opačném případě, peněžní prostředky vrátit zákazníkovi, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

  V případě odhlášení z kurzu před jeho zahájením vrátí poskytovatel kurzovné zákazníkovi v plné výši. Kurzovné bude vráceno bankovním převodem na účet zákazníka do 14 kalendářních dnů.

  V případě odhlášení během konání kurzu a to ze závažných zdravotních důvodů, které brání zákazníkovi v účasti na všech zbývajících lekcích, je možné dle domluvy mezi poskytovatelem a zákazníkem kurzovné vrátit dle zbývajících počtu lekcí.

  V případě odhlášení během konání kurzu z důvodu krátkodobé nemoci, dovolené, nebo bez uvedení důvodu, není možné kurzovné vrátit. Řádně omluvené jednotlivé lekce je možné nahradit za podmínek uvedených v čl. 5.

 5. OMLUVY A NÁHRADY LEKCÍ

  Poskytovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce. Pro zkvalitnění služeb nabízí poskytovatel možnost náhrady 2 lekcí, a to pouze za předpokladu, že zmeškaná lekce bude řádně předem omluvena, nejpozději 24 hodin před zahájením lekce. Při nevyužití této nabídky z jakéhokoliv důvodu, nevzniká zákazníkovi žádný nárok na finanční kompenzaci zameškaných lekcí.

  Náhradní lekci je možno poskytnout pouze v případě řádně omluvené zameškané lekce. Lekce může být omluvena zasláním písemné omluvy na email lektora daného kurzu, nebo pomocí sms na telefonní kontakt příslušného lektora (kde bude uvedeno jméno účastníka kurzu, hodina a název lekce),  nejpozději 24 hodin před zahájením lekce. Pokud je lekce omluvena později, nevzniká nárok na náhradní lekci. Tyto možnosti platí jak ve všední dny, tak o víkendech či svátcích. Poskytovatel se zavazuje na omluvu písemně reagovat a zákazníkovi lekci řádně omluvit.

  Termín konání náhradní lekce bude zákazníkovi v předstihu oznámen.

  Zameškané 2 lekce je možno nahradit v průběhu kurzu, ve kterém byla lekce zameškána.

 6. VYŠŠÍ MOC

  Smluvní strany sjednávají následující doložku překážky vyšší moci:

  Není-li poskytovatel schopen plnit své závazky ze smlouvy z důvodů vyšší moci, zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit po dobu trvání překážky vyšší moci, nejdéle však po dobu 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsíců. Zákazník souhlasí s tím, že za zaplacené kurzovné, resp. jeho příslušnou část, připadající na lekce neuskutečněné z důvodu překážky vyšší moci mu poskytovatel poskytne náhradní lekce po pominutí překážky vyšší moci nebo, v případě, že nebude náhradní lekce možné pro trvání překážky vyšší moci poskytnout ve stejném pololetí, poskytovatel automaticky zařadí zákazníka do stejného kurzu (nebo jiného na přání zákazníka) v následujícím pololetí a částku kurzovného za neuskutečněné lekce započte na cenu kurzu v následujícím pololetí.

  Trvá-li překážka vyšší moci déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit a poskytovatel je povinen vrátit zákazníkovi částku odpovídající kurzovnému za neuskutečněné lekce nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení zákazníka od smlouvy.

  Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto smluvního vztahu překážku vyšší moci představují okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli poskytovatele po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí mimořádné povahy, v jejichž důsledku je plnění poskytovatele ze smlouvy znemožněno, nebo výrazně ztíženo, zejména: - přírodní katastrofy a živelné události jako např. povodně, záplavy, bouře, zemětřesení, výbuchy, požáry, vichřice, sněhové kalamity, epidemie; - teroristické útoky nebo hrozby, útoky na počítačové sítě nebo hrozby takovými útoky, války, ozbrojené konflikty, povstání, revoluce, občanské nepokoje, generální stávky, invaze, mobilizace; - rozhodnutí či opatření vlády České republiky nebo správního orgánu nebo orgánu veřejné moci či územně samosprávného celku včetně rozhodnutí o zákazu volného pohybu osob na území České republiky, vyhlášení karantény, zákazu nebo omezení poskytování služeb, které jsou předmětem činnosti poskytovatele nebo zákazu přístupu do prostor, ve kterých jsou kurzy pořádány.

  Neplní-li poskytovatel svoje povinnosti ze smlouvy z důvodu působení vyšší moci, neporušuje tuto smlouvu.

  Pokud u poskytovatele vznikne překážka vyšší moci, je povinen bezodkladně o tom informovat zákazníka oznámením na svých webových stránkách. Stejně tak je poskytovatel povinen informovat zákazníka o tom, kdy působení vyšší moci skončilo.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PRO KOMUNITNÍ CENTRUM

  Registrací do kurzu zákazník současně potvrzuje akceptaci těchto SP a seznámení se s provozním řádem kurzů a dále souhlasí s případným pořízení fotografií, které mohou být použity pro vlastní propagaci. Pokud by zákazník nesouhlasil s pořizováním fotografií, ať nám jej písemně sdělí a my to budeme akceptovat. Provozní řád je obsažen v příloze č. 1 a zavazuje se jej dodržovat. Současně zákazník potvrzuje, že se před vyplněním písemné přihlášky do kurzu seznámil s informací poskytovatele o zpracování osobních údajů, která je obsažena v příloze č. 2

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19. 9. 2022 (revize 2. 10. 2023)