Kde jsme byli a co jsme říkali?

  • Spokonožka a Fyzionožka je součástí rozhovorů v novinách, magazínech a dokonce i v TV.

Audiovizuální rozhovory

Spokonožka na CNN Prima News