Kde jsme byli a co jsme říkali?

Spokonožka na CNN Prima News