Jóga pro děti

Dětská jóga je rituál. Lekce jógy jsou vedeny zábavnou a hravou formou. Děti se učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Učí se vnímat, kdy je tělo uvolněné, učí se správnému dýchání, trénování rovnováhy a vnímání rytmu. Pomocí říkanek a písniček nacvičujeme jednotlivé pozice a krátké sestavy. Nakonec děti čeká krátká relaxace, aby si mohly uvědomit rozdíl mezi napětím a uvolněním a samy se naučily uvolnit, když potřebují. 

Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Živé děti zklidní, líné rozpohybuje. Cvičí se podle metodiky České asociace dětské jógy.

LEKCE JÓGY PRO DĚTI JSOU VHODNÉ PRO DĚTI VE VĚKU 4-8 LET

Pravidla malého jogínka:

 • Na lekce chodím včas.
 • Než si jdu zacvičit, dojdu si na toaletu. Prázdné břicho je na cvičení lepší než plné.
 • Před lekcí se trochu napiji, při cvičení ale už nepijeme a nejíme. Pití necháme v šatně.
 • Jogíni mají rádi klid a ticho, a my se to na lekcích také učíme.

Délka lekce je 45-50 minut, kde 25 minut aktivně cvičíme, 10-15 minut se věnujeme cvikům na podporu nožní klenby a aktivaci chodidla a 10 minut relaxujeme. Cvičíme naboso v pohodlném oblečení.

Doporučujeme nosit s sebou na cvičení vlastní deku. Podložky zajištěny.

Důležité informace

🤩Zahájení kurzu: 10. 10. 2022🤩

Ukončení kurzu: 16. 1. 2022

(pro uplatnění náhrady lekce je nutné se omluvit nejpozději do 9:00 hod v den konání lekce SMS zprávou na tel. č. 776 236 344)

Lekce budou probíhat každé pondělí od 16:45

Cena za lekci: 150,- Kč

Při pozdějším naskočení do lekce, bude kurzovné dopočítáno idividuálně podle počtu zbývajících lekcí - konec všech kurzů v tomto pololetí je v týdnu 16.1. (rezervaci vytvořte klasicky níže v rezervačním formuláři a do poznámky uvěďte týden, od kteréno chcete lekci navštěvovat - ozveme se Vám s infividuálním řešením).

Zároveň je možné se přihlásit pouze na 1 lekci. V tomto případě je cena lekce 180 KČ/HODINA.

Lektorka: Mgr. Kateřina Matějová

Kontakt: matejovakatka24@gmail.com, tel.: 776 236 344


Pravidelné cvičení jógy dětem přináší:

 • Pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla
 • Lepší vnímání/uvědomování si svého těla, následně také pocitů
 • Lepší ovládání těla – koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
 • Lepší soustředění
 • Umění relaxovat a následně lepší (mnohdy i delší) spánek
 • Snadnější zvládání stresových situací
 • Rozvoj fantazie a představivosti, zdravý návyk pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
 • Úctu k sobě i okolí, radost a pozitivní naladění a sebevědomí
 • Formování charakterových vlastností (cvičením v kolektivu se děti učí ohleduplnosti, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • Rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami a náčiním, učí se orientaci v prostoru)
 • Rozšiřování slovní zásoby, trénink paměti, aj.

Není potřeba se ničeho bát

 • NIKDY DĚTI NEBUDEME DO NIČEHO NUTIT.
  Respektujeme, že děti mají dny, kdy se jim do ničeho prostě nechce.

JÓGA PRO DĚTI BUDE MÍT ALE I SVÁ PRVNÍ PRAVIDLA, KTERÉ DĚTI SAMOZŘEJMĚ NAUČÍME.

LEKCE JÓGY PRO DĚTI JSOU OD TOHO, ABY SI JE MALÍ JOGÍNCI UŽILI, ODREAGOVALI SE A STRÁVILI CHVÍLI I S JINÝMI DĚTMI. NA LEKCÍCH SE NA VÁS BUDE TĚŠIT NAŠE LEKTORKA KATKA. 🙂