Výsledky naší práce

Malá klientka přichází s rodiči na první vyšetření v květnu 2022. Maminka si již delší dobu všímala valgózního postavení pat, na prohlídce u pediatra doporučena návštěva ortopedie a vložky do bot od značky SVORTO. Holčička si občas stěžovala na bolesti nožiček. Dle rodičů nošení vložek nepřináší žádnou změnu. Psychomotorický vývoj dle rodičů bez problémů, jen zmínka u pediatra o sníženém svalovém napětí.

  • Pohybově aktivní, navštěvuje školku, pohybu se nebrání.

Při vyšetření u nás vyšetřujeme diastázu, hypermobilitu, nestabilitu, lehká ne koordinace pohybů, výrazné valgózní postavení kolen a kotníků při pohybu. Na podoskopu plný otisk chodidel a prominencí pod vnitřními kotníky.

Na první návštěvě doporučení cvičení k aktivaci trupu a celé dolní končetiny, stimulace chodidel. Dále rozhovor s rodiči o vhodnosti individuální stélky. Na podzim 2022 indikujeme stélky Formthotics, které upravujeme pomocí klínků. Nadále pracujeme na aktivaci celého těla, využíváme i tejpování a nejrůznější cvičební pomůcky. Cvičíme v různých pozicích vývoje.

Při kontrolách hodnotíme statiku (stoj) a dynamiku (podřep a stoj na 1DK).

Během návštěv pozorujeme postupné mizení hrotu na otisku chodidla pod vnitřním kotníkem, v červenci 2023 pozorujeme podélnou klenbu. Při volném stoji stále ještě přetrvává valgózní postavení, při korekci a aktivním stoji dokáže malá klientka své držení zkorigovat.

Toto vše je motivace nejen pro rodiče, ale i ji samotnou. Makáme a cvičíme dál 😊