KISS, KIDD SYNDROM – vliv na pohybový projev dítěte

Příchod na svět je pro dítě velmi náročná a stresová situace, ne každý porod probíhá hladce. Děti si pak s sebou mohou nést do života již od narození určité blokády kloubů, které když nejsou odstraněny ovlivňují kvalitu života dítěte a další psychomotorický vývoj. V souvislosti s výše popsaným se dostává v dnešní době do povědomí pojmy KiSS a KiDD SYNDROM.

KiSS SYNDROM (Kinematic Imbalance due to Suboccipital Stress)

Obr. 1 Dítě v záklonu

Tento soubor symptomů (příznaků) popsal poprvé v roce 1991 německý chirurg Heiner Biedermann. Jedná se o funkční mechanickou blokádu krční páteře a skloubení týlní kosti u malých dětí. Při této blokádě je znemožněna funkce kloubních spojení mezi lebkou a 1. krčním obratlem (kývavý pohyb) a mezi 1. a 2. krčním obratlem (otáčivý pohyb). Pokud není syndrom rozpoznán nebo je zaměněn za některý z dalších problémů vyskytujících se v miminkovském věku, může zanechat stopy na normálním psychomotorickém vývoji dítěte v důsledku asymetrického držení těla, nesprávného svalového napětí, nesprávné funkce kloubů. Blokády jsou bolestivé a děti jsou tak často plačtivé, citlivé na dotek nebo určitou polohu, mají asymetrické držení těla, často se u nich projevují záklony. Děti nemusí mít rády polohy na bříšku, mohou mít problémy s kojením a přisátím, mohou mít asymetrické pohyby končetin, preferovat jednu polovinu těla a lze vyjmenovat mnoho dalších příznaků.

Pokud se dítě nedostane k odborníkovi a blokáda není rozpoznána a odstraněna, všechny výše uvedené potíže se mohou zaměnit s obtížemi kojeneckého věku jako jsou koliky nebo větší dráždivost. Příčiny vzniku mohou nastat již během těhotenství v děloze nebo během náročného porodu, kdy dochází k velkým zásahům, tahu za hlavičku, tlaku na matčino břicho, použití nástrojů atd. Pokud není KiSSsyndrom řešen a blokáda není odstraněna, zanechává následky v průběhu neideálního psychomotorického vývoje. U starších dětí pak v důsledku KiSS syndromu vzniká KiDD syndrom. 

KiDD SYNDROM (Kranium imbalance Dyspraxia and Dysgnosia) 

Pokud nejsou blokády horní krční páteře a skloubení s týlní kostí u miminek odstraněny, mají negativní vliv na správný psychomotorický vývoj (PMV) a dochází k jeho opožděníDyspraxie vyjadřuje snížené pohybové schopnosti a dysgnosie je porucha schopnosti spojit vnímané vjemy s ostatními. U dětí můžeme pozorovat kromě opožděného PMV, časté bolesti hlavy, problémy s koordinací a rovnováhou, hyperaktivitu, neklid, potíže s koncentrací, poruchy spánku, nesprávné držení těla a další. S blokádou hlavových kloubů a krčních obratlů mohou souviset i problémy s rozvojem řeči, špatnou výslovností, chudší slovní zásobou. Všechny problémy a poruchy se více manifestují, pokud jsou na dítě kladeny výraznější pohybové nároky (např. jízda na kole, chůze v terénu a přes překážky, chůze po schodech). Děti s KiDD SYNDROMEM mohou mít potíže i s nástupem školní docházky, kdy jsou najednou na dítě kladeny zvýšené nároky. U KiSS i KiDD SYNDROMU je nejdůležitější včas problém odhalit a nezaměňovat s jinými diagnózami. Poté je důležité vyhledat odborníka fyzioterapeuta, osteopata a problém odstranit. Počet ošetření je individuální. Výsledky jsou pak brzy viditelné. 

VLIV NA POHYBOVÝ PROJEV DÍTĚTE 

Obr. 2 Lezoucí dítě

Jak jsme si již popsali výše, blokády, s nimi spojené bolesti a nemožnost kvalitně provádět pohyb, se projeví na pohybovém projevu dítěte a ovlivní tak jeho psychomotorický vývoj. Dítě se nemůže kvalitně rozvíjet, trénovat všechny motorické dovednosti. Osa těla je asymetrická, dítě se ani po třetím měsíci věku nedokáže srovnat a provádět pohyby hlavy bez souhybů těla. Objevuje se porušená biomechanika kloubů s nesprávnou svalovou funkcí a zvýšeným napětím pojivových tkání. Na těchto nesprávných základech pak dítě buduje další pohybové stereotypy, které nemohou být správné.

U dětí pak často můžeme pozorovat plazení a plné vynechání fáze lezení. Pokud dítě přeskočí tuto fázi, neposílí si dokonale svalový korzet a předčasně se vertikalizuje, projeví se to na povoleném středu těla, nesprávném zatížení dolních končetin, nekoordinovanou chůzí. Čím je dítě starší, více si i problém, dyskomfort uvědomuje, starší děti popisují, že se cítí uvězněni ve svém těle.  

Tým Spokonožky

(foto: archiv autorky)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů