Nožní klenba

Lidská noha je velmi zajímavá struktura. Je tvořena velkým množstvím pevných i měkkých částí. Skládá se z 26 kostí, které artikulují v 33 kloubech a spojuje je 107 vazů/ligament. Funkci nohy ovlivňují nejen krátké svaly nohy, ale i svaly bérce, které se na noze upínají a mají vliv na stav nožní klenby. V podvědomí každého z nás je tvarování a naklenutí nožních kleneb. Aby noha dobře fungovala potřebuje však pracovat jako tlumič i jako páka.

Lidské tělo je uzpůsobeno pohybu ve vertikální pozici, během vývoje došlo k přizpůsobení jednotlivých částí těla. My se dnes budeme věnovat zejména lidské noze a její funkci, tvaru kostí, které potom podmiňují podélnou a příčnou nožní klenbu. Rozlišíme si podélnou a příčnou klenbu, vysvětlíme si důležitost funkce svalů a podíváme se na v dnešní době velice oblíbený a často nadužívaný pojem plochonoží.

Lidská noha má několik funkcí. Noha má funkci opěrnou, nese hmotnost celého těla, zajišťuje kontakt s terénem, umožňuje přesun, ti šikovnější z nás umí nohama i dobře manipulovat s předměty. Aby noha mohla všechny funkce splňovat, musí být stabilní, dobře tlumit, ale i se dokázat zpevnit, aby se mohla dobře odrazit a posunula celé tělo vpřed. Při tlumení a odrazu noha provádí dva různorodé pohyby. Při tlumení se potahuje (prodlužuje), při odrazu se noha stává pevnou a tuhou a zkracuje se. Noha jako tlumič absorbuje velkou zátěž, při odrazu pak váhu přenáší vpřed.

3 nebo 4 bodová opora?

Zajištění stability tělesa je dáno podepřením minimálně ve třech opěrných bodech s těžištěm mezi těmito body. U nohy se tak mluví o 3bodové opoře. V poslední době však převládá názor, že noha se opírá o 4body (4bodová opora). Patní kost je totiž významná struktura a noha se opírá o její laterální (zevní) i mediální (vnitřní) hrbolek. Opěrnými body nohy jsou tedy hrboly patní kosti, hlavička prvního metatarzu a hlavička pátého metatarzu. Mezi opěrnými body (kostmi) jsou vytvořeny systémy podélné a příčné (mediální a laterální) klenby. Klenby pomáhají chránit měkké tkáně chodidla, brání kompresi svalů, cév a nervů v chodidle a podporují pružnost nohy, a tím umožňují měkký a pružný nášlap. Celý systém nožních kleneb je udržován vzájemným poměrem mediálního (vnitřního) a laterálního (zevního) sloupce kostí nohy, napětím svalů a vazů nohy a bérce. 

Klenba lidské nohy je vystavěna na principu klínového oblouku, který nese sám sebe. Jednotlivé kosti jsou na sebe ideálně klínovitě poskládány, do klenáku (nejvýše položené kosti) působí síly z oblouků a klenák pak silou působí zpět.

Podélná klenba nožní je tvořena dvěma paprsky a jejím vrcholem je talus (kost hlezenní). 

  • Mediální paprsek je vyšší a tvoří ho spojení kosti hlezenní, os naviculare, ossa cunneiformia a tří artikulujících metatarsů. 
  • Laterální paprsek je nižší a je složen z patní kosti, os cuboideum a dvou laterálních metatarsů. Oba paprsky podélné klenby začínají blízko sebe a vějířovitě se rozbíhají. 

Příčná klenba nožní má počátek v oblasti tarzálních kostí a dále pokračuje až do předonoží. Je tedy vidět, že příčná klenba není jen jedna, ale mohli bychom v průběhu nohy poskládat jednu příčnou klenbu za druhou. Nejvýše je vyklenuta v oblasti os cuneiforme intermedium. Klenby nohy způsobují na otisku chodidla zřetelné mediální vyklenutí.

Nožní klenba je udržována vazy a svaly. Dále je určena celkovým tvarem kostry nohy a architektonikou jednotlivých kostí. Hlavními svaly udržující podélnou klenbu jsou m. tibialis anterior a posterior, m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus.

Hlavním svalem příčné klenby je m. peronaeus longus. Pro udržení obou nožních kleneb mají svaly rozhodující význam, ale tvar a uspořádání kostí a zajištění vazy je neméně důležité. Můžeme říci, že váha těla je přenášena z hlezenní kosti dopředu na hlavičky I. a II. metatarzu a dozadu na patní kost. Rozložení hmotnosti je zhruba 60% na zadní část nohy a 40% na přední část chodidla.

Svaly nohy – dlouhé versus krátké

Na pohybech se účastní velké množství svalů, které rozdělujeme na dlouhé a krátké. Dlouhé svaly začínají na bérci a upínají se do oblasti chodidla, krátké (vlastní svaly nohy) svaly začínají i končí v oblasti chodidla.

  • Dlouhé svaly (svaly bérce) – začínají v oblasti holenní a lýtkové kosti, dělí se na přední, zadní a laterální (boční) skupinu. Mají svůj charakteristický průběh, upínají se do oblasti chodidla a mají za úkol mimo jiné podpírat nožní klenbu. Fungují jako tzv. třmen nohy. Právě proto, když chceme nožní klenbu správně cvičit a formovat, musíme zohlednit aktivitu těchto svalů. Noha se musí umět protáhnout a zkrátit. Trénujeme zapojení celé dolní končetiny.
  • Krátké svaly (vlastní svaly nohy) – začínají i končí v oblasti chodidla. Jsou to tzv. pomocné svaly při formování klenby, nohu zkracují a trénují se např. sbíráním předmětů, zkracováním chodidla, různými úchopy nohy atd. Cvičení těchto svalů je výhodné u tzv. němých nohou, které potřebují nejprve oživit a probudit, u hypermobilních dětí atd. I toto cvičení je pak důležité doplnit o cviky dlouhých svalových skupin.

Pokud dojde k oslabení svalů a uvolnění vazů v chodidle a zborcení klenby, mluvíme o tzv. ploché noze. Může docházet k zborcení podélné i příčné klenby – podélné či příčně plochonoží a pak následují i deformace prstů nohy. Rozlišujeme 3 stupně plochonoží. Mezi hlavní příčiny vedoucí ke vzniku ploché nohy je přetěžování oblasti chodidla, dědičnost a hypermobilita. Poruchy a deformity nohy se pak mohou manifestovat i tím, že snižují již nakleněnou klenbu. Dochází pak k neideálnímu tahu a práci pilířů, klenba není správně podporována.

Dále se může podílet obezita, nevhodná obuv a chudá stimulace chodidla. Nožní klenba se může měnit i u žen během těhotenství. Pokud je porucha statiky dlouhodobější, mohou vznikat další deformity chodidla a prstů (patní ostruha, hallux valgus, kladívkovité prsty). Jelikož je však lidské tělo propojené v jeden celek, mohou se problémy řetězit i do vzdálenějších etáží (např. do krční páteře).

U dospělých se častěji setkáváme s problémy příčné klenby, klasický obraz ploché nohy vidíme málokdy, spíše se jedná o snížení podélné klenby s přidruženou další patologií. U děti je často plochá noha zaměňována za planovalgozitu či hyperpronační syndrom.

Jelikož víme, že se jedná o náročné téma, připravili jsme také názorné video pro lepší pochopení této problematiky.👇

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Článek pro vás připravil tým Fyzionožky

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů