Nožní klenba

Tvar kostí na noze podmiňuje podélnoupříčnou nožní klenbu. V dnešní době však neustále slýcháme o tom, že kdekdo má ploché nohy. Co to vlastně plochonoží je? A jak vypadá správná klenba nohy? A jakou má funkci? Pojďme se na to dnes podívat.

stimulace

Lidská noha má dvě hlavní funkce. První je funkce opěrná (nese hmotnost celého těla) a druhá je lokomoční (umožňuje přesun této hmotnosti chůzí). Pokud má noha splňovat tyto dvě hlavní funkce, musí být zároveň stabilní. Zajištění stability tělesa je dáno podepřením minimálně ve třech opěrných bodech s těžištěm mezi těmito body. Opěrnými body nohy jsou hrbol patní kosti, hlavička prvního metatarzuhlavička pátého metatarzu. Mezi opěrnými body (kostmi) jsou vytvořeny systémy podélné a příčné (mediální a laterální) klenby. Klenby pomáhají chránit měkké tkáně chodidla, brání kompresi svalů, cév a nervů v chodidle a podporují pružnost nohy, a tím umožňují měkký a pružný nášlap. Celý systém nožních kleneb je udržován vzájemným poměrem mediálního (vnitřního) a laterálního (zevního) sloupce kostí nohy, napětím svalů a vazů nohy a bérce. 

stimulace chodidla, cvičení klenby s ortopedickými podlahami Muffik

Podélná klenba nožní je tvořena dvěma paprsky a jejím vrcholem je talus (kost hlezenní). Mediální paprsek je vyšší a tvoří ho spojení kosti hlezenní, os naviculare, ossa cunneiformia a tří artikulujících metatarzů. Laterální paprsek je nižší a je složen z patní kosti, os cuboideum a dvou laterálních metatarzů. Oba paprsky podélné klenby začínají blízko sebe a vějířovitě se rozbíhají. Příčná klenba nožní jde mezi hlavičkami metatarzů. Nejvýše je vyklenuta v oblasti os cuneiforme intermedium. Klenby nohy způsobují na otisku chodidla zřetelné mediální vyklenutí.

udržování nožní klenby pomocí tahu svalů a vazů (Antomie 1, Čihák)

Nožní klenba je udržována vazy a svaly. Dále je určena celkovým tvarem kostry nohyarchitektonikou jednotlivých kostí. Hlavními svaly udržující podélnou klenbu jsou m. tibialis anterior a posterior, m. flexor hallucis longus a m. flexor digitorum longus. Hlavním svalem příčné klenby je m. peronaeus longus. Pro udržení obou nožních kleneb mají svaly rozhodující význam, ale tvar a uspořádání kostí a zajištění vazy je neméně důležité. Můžeme říci, že váha těla je přenášena z hlezenní kosti dopředu na hlavičky I. a II. metatarzu a dozadu na patní kost. Rozložení hmotnosti je zhruba 60% na zadní část nohy a 40% na přední část chodidla.

aktivace nožní klenby, ortopedické podlahy Muffik

Pokud dojde k oslabení svalů a uvolnění vazů v chodidle a zborcení klenby, mluvíme o tzv. ploché noze. Může docházet k zborcení podélné i příčné klenby – podélné či příčně plochonoží a pak následují i deformace prstů nohy. Rozlišujeme 3 stupně plochonoží. Mezi hlavní příčiny vedoucí ke vzniku ploché nohy je přetěžování oblasti chodidla, dědičnosthypermobilita. Dále se může podílet obezita, nevhodná obuvchudá stimulace chodidla. Nožní klenba se může měnit i u žen během těhotenství. Pokud je porucha statiky dlouhodobější, mohou vznikat další deformity chodidla a prstů (patní ostruha, hallux valgus, kladívkovité prsty). Jelikož je však lidské tělo propojené v jeden celek, mohou se problémy řetězit i do vzdálenějších etáží (např. do krční páteře).

Tým Spokonožky

(zdroj foto: archiv autorky)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů