Lidská ruka – funkce a klenby

V jednom z našich prvních článků jsme psali o malých dětských rukách a jejich vývoji (článek zde). Obratnost ruky je úzce spojena s obratností jazyka, mluvidel a tím i řeči. Tyto funkce řídí dominantní polovina mozku, která postupně dozrává, a proto by se mělo dbát na to, aby děti do jednoho roku rozvíjely obě ruce symetrickyJemná motorika – rozvoj ruky – má vliv na rozvoj řeči a rozumového vývoje. Ústa jsou prvním poznávacím orgánem dítěte a rozhodují o kvalitě zvládnutí jemno-motorické dovednosti, kterou je řeč. Během prvního roku života se z ruky zavřené do pěstičky, s kterou se všichni narodíme, stane obratný nástroj, který je jedinečný svou funkcí palce. Pro ruku je důležitá funkce opozice palce, která je jedna z typických lidských vlastností, kterou se ruka vyznačuje

obr. 1 Ruka dospělého a cvičební pomůcky
obr. 2 Ruka dospělého

Ruku a zápěstí tvoří dohromady 27 kostí: 14 článků prstů (palec má jen dva), 5 záprstních kostí a 8 kostí zápěstních. Z funkčního hlediska k těmto kostem řadíme také kosti předloktí (vřetenní a loketní). Tyto kosti spojuje dohromady 28 kloubů, včetně skloubení mezi vřetenní kostí a zápěstními kostmi.

obr. 3 Opěrná funkce ruky   
obr. 4 Manipulační funkce ruky
obr. 5 Dětské ruce

Ruka, skládající se ze zápěstí a pěti prstů, je koncový úsek horní končetiny, který umožňuje interakci jedince s okolím a manipulaci s předměty. Ruka má čtyři hlavní funkceManipulační, smyslovou, komunikační a opěrnou. Již výše zmíněná opozice palce umožní úchop předmětu, což je základní projev ruky. Úchop je v podstatě ohnutí prstů doprovázený opozicí palce. 

obr. 6 Dětské ruce

Postupným uvolněním malíčku a prsteníčku se palec posouvá směrem k prostředníčku a ukazováčku (úchop do špetky). Dále se ruka zdokonalováním své funkce naučí pinzetový úchop, kdy je palec proti ukazováčku naplocho. Uchopení drobného předmětu mezi špičku ohnutého palce a ukazováku umožní tzv. klešťový úchop.

Ruka a zápěstí provádějí velké množství pohybů. Jsou to pohyby prstů do pokrčení a natažení, roztažení a přitažení, opozice palce a malíku. V zápěstí rozlišujeme pohyb za malíkem tzv. ulnární dukci a pohyb za palcem tzv. radiální dukci. Dále je v zápěstí umožněna dorzální flexe (ohnutí zápěstí směrem za hřbetem ruky) a palmární flexe (ohnutí zápěstí směrem za dlaní). Spojení všech pohybů umožní krouživý pohyb zápěstí, tzv. cirkumdukci. 

Je všeobecně známo, že pro správnou funkci nohy je důležitý funkční systém kleneb. Víte ale však, že systém kleneb je důležitý i pro správnou funkci našich rukou? Jsou důležité pro udržování kopulovité polohy a lze je rozdělit jako na noze na podélnou a příčnou.

obr. 7 Úchop kulatého předmětu dětská ruka
obr. 8 Úchop kulatého předmětu dospělá ruka
obr. 9 Úchop kulatého předmětu dospělá ruka
obr. 10 Ošetření měkkých tkání v oblasti předloktí

Podélný oblouk klenby ruky je pevně spojen se zápěstím a probíhá 2. a 3. záprstní kostí a 2. a 3. prstem ruky. Příčná klenba je tvořena dvěma oblouky. První oblouk příčné klenby je tvořen distální (vzdálenější od středu) řadou zápěstních kůstek a je rigidní. Centrem a opěrným bodem je os capitatum (kost hlavatá). Druhý oblouk příčné klenby prochází skloubením mezi kostmi záprstními a zápěstními.

obr. 11 Ošetření měkkých tkání v oblasti předloktí

Klenba ruky je důležitá pro správnou opěrnou funkci. Toho využíváme již od raného věku. Děti při důležité vývojové fázi během lezení, dospělí zejména při sportovních aktivitách.

O ruce jako nástroj, který dennodenně používáme, je také potřeba pečovat. Přetížením mohou vznikat různé problémy, jak v oblasti prstů, zápěstí, předloktí, ale i ve vzdálenějších oblastech. Důležité je procvičování prstůmobilizace jednotlivých kloubů, protahování svalů. Nesmíme zapomínat, že celá horní končetina je spojena s páteří. Proto je vždy důležité nevěnovat se jen jedné oblasti, ale řešit tělo jako jeden celek.

Tým Spokonožky

(foto zdroj: fotoarchiv autorky)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů